militaryexpert

Regulamin

1. Sprzedawcą jest Rafał Michalski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Military Expert Rafał Michalski ul. Aleja Monte Cassino 6/805, 75-412 Koszalin, NIP: 8950007021.

2. Produkty oferowane w sklepie są wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.  Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana stosownym dowodem zakupu.  Brak wpływu środków w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje wszczęciem procedury prowadzącej do przyznania ostrzeżenia Klientowi.

3. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Zakupione na aukcji produkty są wysyłane wyłącznie na terytorium Polski. Na termin dostawy produktu, składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika. 

4. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym produktem. Konsument ponosi koszty przesyłki w obie strony. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w przypadku zawarcia umowy sprzedaży jest Rafał Michalski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Military Expert Rafał Michalski ul. Aleja Monte Cassino 6/805, 75-412 Koszalin NIP: NIP: 8950007021, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia kontaktu i realizacji złożonego zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swych danych i ich poprawiania.